Nathalie Cruysweegs en Thierry Halsberghe staan in voor de eerste verkennende besprekingen. We analyseren het bouwprogramma, het budget en de site zodat we jullie tijdens het eerste contact reeds een juist advies kunnen formuleren. We lichten in detail toe hoe een dossier wordt uitgewerkt en opgevolgd. Aan de hand van referentieprojecten kunnen we dieper ingaan op details zodat alle aspecten van het bouwproces worden verduidelijkt.
Tevens staan Nathalie en/of Thierry in voor de contractuele en financiële besprekingen voorafgaand aan de opstart van het dossier. Op basis van de wensen van de bouwheer wordt een voorstel op maat uitgewerkt.
Bij de opstart van jullie project wordt een projectarchitect toegewezen. De projectarchitect is een van de bestuurders of een van de projectarchitecten. Hij/zei is verantwoordelijk voor het ontwerpproces, de uitwerking van het bouwdossier, de coördinatie van het project en de werfopvolging. De projectarchitect is het vaste aanspreekpunt van jullie en de aannemers in de verdere fase van het dossier, en staat ook in voor de contacten met de diverse studiebureaus zoals ingenieurs, epb- verslaggevers, … .
Tijdens interne vergaderingen blijft elke bestuurder op de hoogte van elk project waardoor het mogelijk is om, indien nodig in latere fase, het ontwerpteam te versterken.


Tijdens de eerste contacten worden het programma (lees: jullie dromen) en de site in detail besproken en afgetoetst aan de stedenbouwkundige en budgettaire mogelijkheden. Vertrekkend vanuit de opgegeven wensen worden tijdens de eerste schetsontwerpfase verschillende opties uitgedacht om jullie, de bouwheer, een ruime kijk te geven op de mogelijkheden binnen het bouwproject.
De input van de bouwheer op de ontwerpen wordt verwerkt in een aangepast ontwerp waarin  we dieper ingaan op de belevingswaarde, de materialisatie, … .
Met een gedetailleerde overzichtelijke en transparante raming informeren wij jullie over de te verwachten kostprijs van het project en worden mogelijkheden aangereikt om bepaalde keuzes in detail onder de loep te nemen.

Na goedkeuring van het ontwerp en het budget wordt de fase van de vergunningsaanvraag opgestart.
 

Na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt het uitvoeringsdossier opgemaakt. De gegevens van de studie stabiliteit en de voorcalculatie van de epb-verslaggever worden verwerkt in het uitvoeringsdossier teneinde alles op elkaar af te stemmen en problemen tijdens de werken te vermijden.
Een goed uitgewerkt uitvoeringsdossier zorgt er voor dat meerprijzen tijdens de werken worden vermeden, dat alle tracés van leidingen kunnen verlopen volgens de uitgedachte weg zonder aanpassingen op de werf te moeten uitvoeren, dat alle aannemers op voorhand kennis hebben van de uitvoeringsdetails en de complexiteit van het uitvoeringsdossier, … .
Wij besteden in deze fase heel veel aandacht aan het uitwerken van de bouwdetails, zowel de bouwtechnische details als de details van de interieurafwerking. De details maken namelijk de architectuur!
Als kers op de taart werkt ons team zeer graag het volledige interieur van het project uit zodat het interieur volledig wordt afgestemd op de bouwwensen en het gebouw. CH-Architecten adviseert in de materiaalkeuzes en maakt een moodboard met materialen om alles visueel te verduidelijken.Voorafgaand aan de start van de werken wordt een gedetailleerde werfplanning opgemaakt zodat alle bouwpartners het project tijdig in hun planning kunnen opnemen.
Tijdens de werfbezoeken wordt de uitvoering op de werf opgevolgd en worden alle details nauwgezet doorgesproken met de aannemers.
CH-Architecten streeft naar perfectie en zal erop toezien dat alle werken tot in de puntjes worden uitgevoerd.

 

 

OVERIGE DIENSTEN
AANKOOPADVIES
CH-Architecten heeft een jarenlange ervaring in het bouwen en verbouwen.
Vaak zien potentiële bouwheren het bos door de bomen niet meer tijdens hun zoektocht naar een bouwgrond of een pand. Welke mogelijkheden biedt een bouwperceel of een te verbouwen pand? Wat zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden waarmee men rekening dient te houden? Zijn er te verwachten gebreken in een bestaand pand?, … . Heel veel vragen die vaak onbeantwoord blijven.

Met onze expertise kunnen we een potentiële aankoop technisch screenen en advies verlenen omtrent de investering alvorens over te gaan tot een aankoop. De financiële, stedenbouwkundige en technische haalbaarheid wordt onder de loep genomen en er wordt advies verleend omtrent de te verwachten (ver)bouwkost.
Bij een aankoop dient er soms snel geschakeld te worden. Contacteer tijdig ons kantoor via mail of telefonisch  zodat één van onze ervaren architecten tijd kan vrijmaken om een plaatsbezoek op zeer korte termijn in te plannen. De kostprijs van dit advies blijft beperkt tot de tijd die we spenderen aan het plaatsbezoek en de formulering van het technisch advies en wordt in regie verrekend.
Deze kost is snel terugverdiend omdat een aankoop weloverwogen zal gebeuren en technisch, financieel en kritisch onderbouwd zal zijn.

Wij kunnen u perfect bijstaan voor advies rond en uitwerking voor een energetische renovatie.
 

INTERIEURPROJECTEN

Niet elk project hoeft grootschalig te zijn. Met onze expertise in het ontwerpen van interieurs en  maatwerk kunnen we als kantoor ook advies en ondersteuning geven bij de (her)inrichting van het interieur van uw woning, uw tweede verblijf (in België of buitenland), uw kantoor, een te verkopen pand, … .
Dit kan gaan van kleur- en meubeladvies, de opmaak van een plan voor de herinrichting van een ruimte, tot het ontwerp van het maatwerk voor één of meerdere ruimtes.
Met onze materialenkennis realiseren we een interieur op maat van de klant.
Tijdens een eerste contact voorzien we een plaatsbezoek waarbij de opties en de wensen worden overlopen en onze werkwijze wordt toegelicht. Bij akkoord gaan we aan de slag met de opmaak van een moodboard.

Aansluitend wordt een ontwerp voor de in te richten ruimte gemaakt of wordt het maatwerk ontworpen.  Na overleg en eventuele aanpassingen wordt dit alles verder uitgewerkt en contacteren we de juiste personen om jullie wensen te realiseren. Een bezoek aan enkele showrooms behoort ook tot de mogelijkheden.
Door ervaren en kwalitatieve vakmensen vanuit onze door de jaren heen opgebouwde pool aan te brengen  zorgen we voor een maximale ontzorging en realiseren we uw droominterieur.
 

MEET AND TALK

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend verkennend gesprek als eerste stap naar een  duurzame samenwerking.
Aarzel niet en kijk even op onze contactpagina om een afspraak aan te vragen.

WIj popelen alvast om samen uw droomproject te realiseren !!!

info@ch-architecten.be