Bouwen van 6 sociale koopwoningen en 6 sociale huurwoningen

CH-Architecten werd aangesteld voor het bouwen van 12 sociale woningen.

Vanuit het inrichtingsplan is naar een goede relatie gezocht tussen de bewoners onderling en naar de omwonenden met een goede relatie tussen de private en de publieke buitenruimte.   De seniorenwoningen worden ingeplant op de rand van het terrein zodat de koopwoningen geïntegreerd kunnen worden tussen de andere loten bouwgrond waar open en halfopen bebouwing zal gerealiseerd worden. De architectuur van de woningen is bewust hedendaags, maar houdt rekening met de stedenbouwkundige voorschriften en de schaal en eenvoud van de onmiddellijke omgeving. Binnen de bouwzone waar de assistentiewoningen worden ingeplant wordt ervoor geopteerd om niet alle woningen aan elkaar te schakelen. De woningen worden in 2 groepen los getrokken van elkaar waardoor interessante tussenruimtes ontstaan en perspectieven worden gerealiseerd.
Het ontwerp van de 6 sociale koopwoningen en van de 5 seniorenwoningen bieden een knipoog naar elkaar en vormen op deze manier één geheel waarbij zowel de centrale as waarlangs de koopwoningen liggen als de omgevingsaanleg van de seniorenwoningen een ontmoetingsplek kan zijn voor jong en oud. Het gevoel van wonen in een buurt wordt sterk benadrukt.

Plaats Knesselare (Ursel)
Ontwerp 2014
Uitvoering 2016-2017
Opdrachtgever MBV Eeklo
Partners LIME bvba
   
   
   
   

 

Bouwen van 6 sociale koopwoningen en 6 sociale huurwoningen

ToonVerberg meer informatie