Bouwen van 8 sociale koopwoningen

Het projectgebied betreft een ingesloten braakliggend perceel, toegankelijk via een smalle weg langs het gemeenschapscentrum “De Bijenkorf” in de Sportstraat te Assenede. Het terrein wordt hoofdzakelijk omsloten door woningen met hun achterliggende tuinen.
Het opzet van het inrichtingsplan voor de infrastructuur en de inplanting van de woningen is het realiseren van een goede relatie tussen de toekomstige bewoners en de bewoners van de onmiddellijke omgeving alsook het realiseren van een goed evenwicht tussen private en publieke ruimte.

Voor de inrichting van het binnengebied en de inplanting van de woningen wordt geopteerd om de woningen aan de rand van het terrein in te planten zodat in het binnengebied een 'open' ruimte ontstaat die interactie tussen de verschillende bewoners onderling en tussen de bewoners en de buurt mogelijk maakt. Deze inplanting resulteert in een lusvormige ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer.
De open ruimte in het binnengebied wordt opgeladen met menselijke activiteit en aanwezigheid en biedt een meerwaarde voor de bewoners en de omgeving. De open ruimte vloeit tussen de woonclusters door en verbindt de verschillende functies zoals wonen, parkeren, spelen, buitenruimte voor de buurt, …
De verharding van de publieke ruimte loopt zowel zijdelings als centraal over in een zachte berm waardoor drempelvorming wordt vermeden en de relatie tussen het openbare domein en de private woningen wordt versterkt. De drempelloze omgevingsaanleg onderstreept de sfeer van het project: ‘wonen in de buurt'.

Centraal loopt de zachte berm over in een wadi die zorgt voor de ecologische opvang van het regenwater. De wadi sluit aan op de buitenspeelruimte waardoor een grote ongeprogrammeerde speelzone ontstaat. De wadi, die grotendeels van het jaar leeg staat, kan door de grashelling recreatief gebruikt worden. De impuls om op het talud te spelen, te zonnen, te voetballen, … versterkt het gebruik van de buitenruimte.

Plaats Assenede
Ontwerp 2013
Uitvoering -
Opdrachtgever MBV Eeklo
   

 

Bouwen van 8 sociale koopwoningen

ToonVerberg meer informatie