Infrastructuur met kinderdagverblijf volgens passiefstandaard

De site is gesitueerd op de rand van de stad, geprangd tussen Sint- Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Sint-Jans-Molenbeek. Ze functioneert als schakel tussen stad, buurt en aangrenzende zones en is gemakkelijk bereikbaar via een goed uitgebouwd net van het openbaar vervoer.

Het ontwerpteam ziet dit project als een middel om duurzame stadsontwikkeling te genereren. Het kinderdagverblijf zal enerzijds door zijn functie een identiteit vormen voor de buurt  en anderzijds kan het de sociale relaties en de leefbaarheid van de omgeving versterken.

Vanuit deze ambitie volgt de bewuste keuze van het ontwerpteam om een duurzaam gebouw te realiseren op maat van de kinderen én ten dienste van gemeente Koekelberg. 


Gezien “duurzaam bouwen” maar slagkracht zal vinden bij een bredere marktintegratie, is het ook niet fout ervoor te zorgen dat een gebouw op alle fronten een prettige uitstraling heeft.
Inzake beeldkwaliteit zien we “herkenbaarheid van de plek’ als een ontwerpthema. Daarbij is “evenwicht” een sleutelwoord.
De herwaardering van het bouwblok, werkt structurerend. De maat van ons ontwerp is afgestemd op de maat van de bestaande bebouwing. Ons duidelijk afleesbaar bouwvolume integreert zich een omgeving, gekenmerkt door vrij statige gevelcomposities op de bouwlijn.
Door de specifieke keuze voor een sobere, rustige uniforme gevelafwerking, in combinatie met de speelse kunstintegratie van natuur (boom) en ballustrades, zetten we toch gepast in op een eigen identiteit/herkenbaarheid. 

Het compact bouwen ten gunste van de energie-efficiëntie en de betaalbaarheid beschouwen we niet belemmering of rem op de creativiteit.
In de plannen werd gestreefd naar een maximum aan ruimtelijkheid én functionaliteit, tegenover een minimum aan moeilijk bruikbare ‘restruimte’ of ‘overtollige’ circulatieruimte.

De doorzontypologie van de middenzone verzekert ruimtelijkheid; de bundeling der ondersteunende functies in de zijstroken is dan weer oppervlaktematig efficiënt.
Door een gepaste plantypologie in te zetten gaan zongerichtheid, energiebesparing, economische haalbaarheid en architectuur hier hand-in-hand.
Zon en licht zijn belangrijke bondgenoten in het streven naar een betaalbaar en energieneutraal project.

Plaats Koekelberg
Ontwerp 2013
Opdrachtgever Gemeentebestuur Koekelberg
Partners DenC-Studio
   
   
   
   
   

 

Infrastructuur met kinderdagverblijf volgens passiefstandaard

ToonVerberg meer informatie